Taking too long? Close loading screen.

Η έναρξη του Γ’ Κύκλου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, που διοργανώνει ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Κλίμαξ Plus, απευθυνόμενος στους/στις εργαζομένους/νες της ΚΛΙΜΑΚΑ και του Ξένιου Δία αποτελεί, ήδη, γεγονός.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο παροχής συνεχιζόμενης ποιοτικής κατάρτισης και υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης προς το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και των δύο φορέων. 

Οι δύο προηγούμενοι Εκπαιδευτικοί Κύκλοι, που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, αποτέλεσαν το εφαλτήριο για τη χρήση νέων εργαλείων και τεχνολογιών, οι οποίες μας έφεραν κοντά, ενώνοντας τους/ις εργαζομένους/ες όλων των Μονάδων από κάθε σημείο της χώρας και δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, που η πανδημία της νόσου Covid-19 προκάλεσε. Βελτιώνοντας κάθε χρονιά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες για μεγαλύτερη ευελιξία και σύγκλιση με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, σε αυτόν τον Κύκλο οι εκπαιδεύσεις θα είναι ασύγχρονες με τη χρήση εκπαιδευτικών βίντεο και διαδικτυακών ερωτηματολογίων, τα οποία θα βρίσκονται αναρτημένα στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας του  Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κλίμαξ Plus (www.koispe.org) ενώ η πρόσβαση στο σχετικό υλικό θα είναι εφικτή, μέσω κωδικοποιημένης διαδικασίας. 

Η επιλογή του μοντέλου της ασύγχρονης εκπαίδευσης πέραν της προαναφερόμενης ευελιξίας, που θα προσφέρει στους/ις εκπαιδευόμενους/ες εργαζομένους/ες παρέχει τη δυνατότητα, για συνεχή εμπλουτισμό του πρωτογενούς υλικού της μαγνητοσκοπημένης διάλεξης, με επιπλέον παραπομπές για ενημέρωση, βιβλιογραφία και δυνατότητες για προβληματισμό που πολλές φορές δεν υπάρχει χρόνος, να πραγματοποιηθούν με σύγχρονο τρόπο. Η ενσωμάτωση του μαγνητοσκοπημένου υλικού με όλα τα υποστηρικτικά εργαλεία, σχηματίζει έτσι ένα πλήρες σύνολο εκπαιδευτικού προγράμματος, που παρέχει στους/ις εκπαιδευόμενους/ες γνώσεις και επιμόρφωση με πολλά διαφορετικά μέσα, χωρίς να στερείται αμεσότητας. Επιπλέον η διάρκεια των αναρτημένων εκπαιδευτικών ενοτήτων είναι τόση, ώστε οι εργαζόμενοι/ες να μπορούν να τις ολοκληρώσουν άμεσα, εύκολα, χωρίς ιδιαίτερο κόπο καθώς επίσης διευκολύνονται, να ξεκινήσουν από εκεί που σταμάτησαν, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα διαδικτυακό χάρτη μαθημάτων ή γραμμή προόδου, που μπορούν να παρακολουθούν. 

Καμία μαθησιακή εμπειρία δεν μπορεί, να είναι πλήρης χωρίς μια αποτελεσματική στρατηγική αξιολόγησης και αυτό είναι διπλά σημαντικό για τα ασύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα. Γι’ αυτό το λόγο θα υπάρχουν ενσωματωμένα διαδικτυακά ερωτηματολόγια τα αποτελέσματα των οποίων θα βγαίνουν αυτοματοποιημένα, μαζί με τις σωστές απαντήσεις, έπειτα από τη συμπλήρωσή τους. Η συμπερίληψη των ερωτηματολογίων στην εκπαιδευτική διαδικασία πέρα από ένα εργαλείο ελέγχου των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί αποτελούν μια ευκαιρία προσωπικής μέτρησης προόδου, ώστε να διορθωθούν τυχόν λανθασμένες μαθησιακές ή επαγγελματικές συμπεριφορές και να βελτιωθούν αδυναμίες. 

Τέλος, το σύνολο της συνεχιζόμενης πρωτοβουλίας εκτός από τον εμφανή σκοπό της κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού και των δύο φορέων στοχεύει σε δεύτερο πλάνο, να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις ψυχικής υγείας που βιώνουν οι εργαζόμενοι/ες στο χώρο της ψυχικής υγείας, ενισχύοντας την οικοδόμηση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας.  
Παρακαλώ πατήστε εδώ για να συνεχίσετε στην εκπαίδευση εργαζομένων.

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!